Poslovna odgovornost

»Svet je lep, saj je naš dom«

Kompas je podjetje, ki je občutljivo in se aktivno odziva tako na socialna kot tudi okoljska vprašanja. V podjetju izvajamo notranjo politiko k manjši in racionalni porabi papirja ter spodbujamo uporabo sodobnih elektronskih orodij komuniciranja. Z različnimi okoljevarstvenimi oglasi spodbujamo naše goste, da v času potovanj in letovanj tudi sami skrbijo za okolje, da so skrbni pri porabi vode in električne energije.